Gwasanaeth Rheoli Cais (AMS1)

Bwriedir i’r ffurflen hon gael ei defnyddio gan drawsgludwyr pan fyddant yn gweithredu ar ran cleientiaid sy’n ymwneud â thrafodion masnachol/manwerthu cymhleth sy’n gofyn am drafodaeth o ran cyflwyno a rheolaeth agos o geisiadau pan gânt eu cyflwyno i’w cofrestru yng Nghofrestrfa Tir EF.

Ni all Cofrestrfa Tir EF roi cyngor cyfreithiol, ond ceir rhagor o ganllawiau yma.

I gael gwybodaeth am sut mae Cofrestrfa Tir EF yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, gweler ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.