Cais am wasanaeth Ymholi Cyn-gyflwyno (PSS1)

Bwriedir i’r ffurflen hon gael ei defnyddio gan drawsgludwyr pan fyddant yn gweithredu ar ran cleientiaid sy’n ymwneud â thrafodion masnachol/manwerthu cymhleth sy’n gofyn am gefnogaeth cyn-gyflwyno cyn gwneud cais yng Nghofrestrfa Tir EF.

Ni all Cofrestrfa Tir EF roi cyngor cyfreithiol, ond ond ceir rhagor o ganllawiau yma.

I gael gwybodaeth am sut mae Cofrestrfa Tir EF yn prosesu eich gwybodaeth bersonol, gweler ein Siarter Gwybodaeth Bersonol.